ZYSKAJ SUPERMOCE

SERIA GEFORCE? RTX SUPER?

SUPERSZYBKIE. SUPERMOCNE.

KUP PRODUKT GEFORCE RTX?
I ODBIERZ GRY CONTROL? ORAZ
WOLFENSTEIN?: YOUNGBLOOD?.*

VOLVO GROUP I NVIDIA B?D? TWORZY? PRZYSZ?O?? POJAZDóW CI??AROWYCH

Kompleksowa SI z zakresu szkolenia, symulacji i jazdy.

CUDA DLA ARM.
NOWA ?CIE?KA DO SUPERKOMPUTERóW EKSASKALOWYCH.

NVIDIA zaoferuje pe?ny stos akcelerowanego oprogramowania dla uk?adów CPU Arm, otwieraj?c now? ?cie?k? prowadz?c? w kierunku energooszcz?dnych superkomputerów, wzbogaconych o SI.

Sklep

RTX. It’s On.

Ma?y mocarz. Tylko 499 z?. Komputer SI NVIDIA CUDA X obs?uguj?cy wszystkie modele SI.

Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

GAMING

Seria GeForce? RTX SUPER?

Kup produkt GeForce RTX? i odbierz gry Control? oraz Wolfenstein?: Youngblood?.*

Wciel si? w posta? Lary Croft w grze Shadow of the Tomb Raider, ciesz?c si? wydajno?ci? kart graficznych GeForce GTX.

PONAD 144 FPS W GRACH TYPU BATTLE ROYALE
OPARTE NA PLATFORMIE GEFORCE

SI - Wiadomo?ci

Analitycy danych mog? akcelerowa? swe projekty z zakresu uczenia maszynowego jeszcze bardziej dzi?ki us?udze Microsoft Azure.

Mo?esz zyska? nawet trzykrotne przyspieszenie dzi?ki dwóm linijkom kodu, wykorzystuj?c rdzenie Tensor i biblioteki PyTorch lub TensorFlow.

Pakiet SDK NVIDIA Isaac wprowadza nowoczesn? SI do maszyn autonomicznych.

Wykorzystaj pot?g? SI dzi?ki bibliotekom udost?pniaj?cym akceleracj? na GPU NVIDIA.

SI W Centrum Dany

Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.